Cevdet Yılmaz: ‘Yeşil dönüşümde çalışmalarımız hızlandı’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde: “Yeşil tahviller ve diğer sürdürülebilir finansman araçları çevresel fayda sağlayan projelere sermaye akışını artırarak iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynar.

Temiz enerjiye, sürdürülebilir gelişimlere yatırımların artması biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilir projelere yapılan yatırımlar istihdam oluşturmakta, toplumsal eşitlik ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal faydalar sağlayarak refaha katkıda bulunmaktadır.

2023 yılında yeşil tahvil ihraçları dünya çapında 1 trilyon doları aşmıştır. Bu 2022 yılına kıyasla yüzde 42’lik artış anlamına gelmektedir. Dünya çapındaki en büyük 1200 şirketin kazancının yüzde 49’u sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkıda bulunan ticari faaliyetlerden elde edilmektedir.

‘YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÇALIŞMALARIMIZ HIZLANDI’

Ülkemizde yeşil dönüşüm alanlarında çalışmalarımız hızlanmış durumdadır. Türkiye’nin 2053’e ilişkin önemli hedefleri var. Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz.

‘EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ 2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ’

En büyük hedeflerimizden biri 2053 net sıfır emisyon hedefi. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş ile iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik somut adımlar. Cumhurbaşkanımız gerekli vizyonu ortaya koymuş durumda.

Ekonomi olmadan kalkınma olmaz, kalkınma kavramı ekonominin ötesine geçen ekonomiden daha geniş bir kavram, sosyal adalet ile sürdürülebilirlikle bağlantılı bir kavram. Biz ekonomik büyümeyi arzu ediyoruz bunu sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile elde etmeye gayret ediyoruz. 12’nci Kalkınma Planı ve OVP’de detaylı bazı politikalar yer almış durumda.

‘PLANIN OMURGASI DİJİTAL DÖNÜŞÜM’

12’nci planda, planın omurgasını yeşil ve dijital dönüşüm oluşturuyor. 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sera gazı emisyonlarını azaltacak, enerji sektörü başta olmak üzere her alanda gerekli düzenlemeleri yapacağız şeklinde bir taahhüdümüz var.

İklim dostu politikalar ile hedeflerimize ulaşmak için sürdürülebilir finansmana erişim sağlamak çok önemli. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sadece devletlerin kaynakları ile ulaşmamız mümkün değil.

‘YTAK PROGRAMINI YAPILANDIRDIK’

Merkez Bankası YTAK programını yapılandırdık. Finansmanın tesisinde firmalara Sanayi Bakanlığı tarafından verilen teknoloji strateji puanında yatırımın yeşil üretim performansına ilave bir not veriliyor.

YEŞİL TAHVİL İHRACI HAKKINDA

Yeşil tahvil ihracı yoluyla sağlanan finansman temiz ulaşım, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi gibi yeşil projelerin finansmanı için kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir